Garantie en Helpdesk
 

On-Site garantie en collect-and-return service
Bepaalde producten beschikken over On-Site garantie of een collect-and-return service. De fabrikant zal in deze gevallen bij u aan huis het product repareren of ophalen. (afhandeling verschillend per fabrikant) u dient een aankoopbon te kunnen overleggen tesamen met het serienummer van het component. Alvorens u gaat bellen dient u eerst de aanwijzingen in de handleiding te volgen. Indien u de procedure van de fabrikant niet volgt, kan het product niet in behandeling worden genomen. De onderstaande fabrikanten beschikken over een dergelijke service.

Garantie op componenten en randapparatuur
MG - ICT zal nimmer meer garantie verstrekken dan door de betreffende fabrikant c.q. toeleverancier wordt verleend. De garantietermijn op componenten en randapparatuur verschilt per leverancier. Defecte producten van fabrikanten die geen On-Site garantie of collect-and-return service aanbieden dienen te worden aangeboden aan MG - ICT. Producten kunnen alleen worden aangenomen met een geldig aankoopbewijs en met een duidelijke klachtomschrijving.

Garantie op computersystemen
Een door MG - ICT geassembleerd computersysteem heeft afhankelijk van het defecte component minimaal 1 jaar fabrieksgarantie en 3 maanden op arbeidsloon.

Geen garantie op software (Windows of alle anderen) en het gebruik hiervan! MG - ICT hanteert standaard een carry-in garantie. Dit betekent dat u het product kunt aanleveren bij MG - ICT. Producten worden gerepareerd of indien mogelijk omgeruild.

Garantie vervalt indien:
· Een probleem is ontstaan door eigen software/hardware toevoegingen.
· Een defect is ontstaan door invloeden van buitenaf.
· Het artikel is beschadigd door eigen toedoen of bij onjuist gebruik.
· Men elders heeft getracht het defecte product te repareren.

Algemene voorwaarden

Op uw verzoek kunnen wij u een exemplaar van de algemene voorwaarden toesturen.

Mail ons dan info@mgict.nl